• El gos haurà d’anar sempre lligat tan dins com fora de la seva parcel.la i sempre amb supervisió del propietari

• Esta prohibit deixar les mascotes soles a la parcel.la.

• Queda prohibit l’accés de les mascotes als blocs de sanitaris, piscines, àrees esportives i de jocs, sala d’estar, recepció i comerç d’alimentació,

• Tots les mascotes hauran d’estar registrats en el moment del check-in .La seva estada restarà subjecta al pagament de la tarifa corresponent.

• Han d’anar amb morrió i corretja no extensible els gossos de races potencialment perilloses segons normativa vigent.

• No s’admetrà al Càmping o s’expulsarà del mateix , a qualsevol usuari, client o visitant que mitjançant el comportament de la seva mascota, alteri la pau i harmonia dels altres campistes.

• S’han de portar a fer les seves necessitats fora del recinte del càmping El propietari del gos o animal de companyia, està obligat a recollir els excrements que generin i dipositar-los en bosses tancades als contenidors de brossa, tant dintre com fora de les instal·lacions del càmping

• El propietari de l’animal serà responsable dels danys que aquest pugui ocasionar tant a la resta dels campistes i als seus bens com a les instal·lacions del càmping.

• Totes les mascotes hauran de disposar de la cartilla de vacunacions en regla i vigent.